El Báb El bicentenari del Seu naixement


El Báb (1819-1850), juntament amb Bahá'u'lláh, és una de les dues figures profètiques -i una de les tres figures centrals- de la Fe bahá`í. Va aparèixer i desaparèixer com un meteor a l'Iran, a principis del segle XIX, però a causa de la influència del Seu missatge, a l'amplitud i a la universalitat del mateix i a l'impacte que va generar la Seva vida i obra en tot just sis anys, els bahá’is de tots els països del món, juntament amb els seus amics, personalitats i organitzacions afins, el 2019 celebren el seu bicentenari.

<strong>Shiraz (Persia)</strong> - Casa en la qual el Bàb va anunciar La seva missió a Mullá Husayn el 1844
Shiraz (Persia) - Casa en la qual el Bàb va anunciar La seva missió a Mullá Husayn el 1844

El seu nom era Siyyid 'Alí-Muhammad. No obstant això, des que va començar la missió que deia que Déu li havia encomanat el 1844, va adoptar el títol del Báb, que en català vol dir La Porta. Era fill d'un comerciant persa i els relats sobre la seva primera infantesa indiquen que, a més de gran humilitat, candidesa i puresa de cor, posseïa -com sol passar amb aquests personatges carismàtics i extraordinaris de la història que reclamen connexió directa amb el diví- tal coneixement intuïtiu, aparentment innat, que va fer que hagués de deixar l'escola per la incapacitat dels seus professors per ensenyar a un nen tan especial.

El Missatge del Báb

Els primers 18 seguidors del Báb són coneguts com les Lletres del Vivent, sent el Báb el Vivent. Ells, que van ser els que van reconèixer l'estació divina del Báb en primer lloc, de manera espontània, i es van posar al seu servei incondicional sense dilacions, van ser els primers a demostrar unes qualitats heroiques que semblen igualment necessàries al segle XXI per transformar la societat i fer del món un lloc més pacífic i just.

Tot i que el període de «revelació» del Báb va ser relativament curt -sis anys -, a causa de les persecucions, múltiples empresonaments i execució final, els Seus ensenyaments són molt extensos. No obstant això, l'essència dels mateixos es troben al llibre El Bayan persa. Al cor del Seu missatge es troba una crida a traspassar, a través d'Ell, la porta que conduirà a un nou coneixement de Déu, un coneixement que vindria a través d'un altre missatger diví que apareixeria de forma imminent i que compliria les promeses de totes les tradicions religioses del passat per tal d'inaugurar una nova era de pau, d'unitat i de justícia social. No obstant això, només els que purifiquessin el seu cor de lligams de tota mena, incloent-hi el coneixement adquirit, i arribessin a grans altures de sinceritat, podrien reconèixer al Promès.

L'impacte de la Revelació babí

El Báb, encara que pot dir-se que és el fundador d'una religió nova, el babisme, va provocar una gran commoció i reforma dins el món islàmic xiïta de l'Iran. Centenars de milers de persones es van unir a la Seva Causa procedents de tots els estrats socials, pobres i rics, teòlegs i llecs, erudits i illetrats, aristòcrates i plebeus. Per això, el llavors Xa de Pèrsia, instigat per la jerarquia eclesiàstica, va ordenar que el desterressin, empresonessin i, finalment, que l’executessin en una plaça pública de Tabriz davant d'una gran multitud, amb 750 soldats que van haver de disparar en diverses ocasions i en circumstàncies extraordinàries. Això, però, no va extingir la Seva llum, sinó que va esdevenir un oli que va expandir el Seu foc de tal manera que, després de l'assumpció del lideratge per part de Bahá’u’lláh -títol que en català vol dir la Glòria de Déu- , el qual va ser primer deixeble Seu i després va manifestar ser el Promès anunciat, segueix irradiant llum de coneixement i esperança en focus establerts en tots els països del planeta per a un món interconnectat amb necessitat urgent de models viables i funcionals d'organització col·lectiva.


Un missatge de la Casa Universal de Justícia

Mensaje de la Casa Universal de Justicia

El bicentenari de Bahá'u'lláh (1817 - 2017)

El bicentenario del Nacimiento de Bahá'u'lláh
Els bahá'ís d'Espanya

Los albores de la luz Una película sobre el Báb

El Santuari del Báb

El Báb va deixar aquesta vida el migdia del 9 de juliol de 1850, en ser executat per ordre del Xa de Pèrsia. Les seves restes mortals van ser preservades per alguns bahá’is fins que, el març de 1909, van poder ser finalment enterrades a Haifa (Israel).

El Santuari del Báb és des de llavors un lloc de devoció per als bahá’is del món, visitat per milers de persones de diversos orígens culturals i religiosos.

El bicentenari del Báb (1819 - 2019)


L'octubre de 2019 el món sencer celebra el 200 aniversari des que aquesta Lluminària es va remuntar sobre l'horitzó del món. Els centenars de milers de localitats i comunitats en les quals resideixen els seguidors de Bahá’u’lláh acolliran milions d'amics i d'organitzacions en una abraçada festiva.

Bahá'ís de la teva localitat

Coneix els bahá’ís d'Espanya


Qui som »

La comunitat bahá'í d'Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les seves fronteres, diversitat que es veu reflectida en la seva riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s'esforcen per contribuir a l'avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat.