Primers esforços per superar l'opressió


Siyyid 'Alí Muḥammad, el Báb, va exercir la Seva missió durant l’albada del segle XIX a l'Iran. No obstant això, les persones de diferents països del món, dos-cents anys després, poden identificar-se amb els esforços que el Báb i els seus deixebles van realitzar per superar l'opressió.


La societat iraniana d’aquell temps estava submergida en la corrupció, el dogmatisme religiós, els prejudicis entre diferents grups socials -ètnics, religiosos, nacionals, socials -, l'analfabetisme, la tensió política, la fragilitat econòmica i l'opressió de la dona, per esmentar alguns dels problemes socials. La vida i obra del Báb i els esforços dels Seus seguidors pretenien alliberar aquesta societat del jou d'aquesta opressió que deixava poc espai perquè l'ànima humana volés lliure. En altres paraules, les passions animals esclavitzen a l'esperit, la inèrcia és tornar cap al seu Creador, remuntar-se en l'oceà del coneixement, gaudir de la bellesa i l'harmonia, contemplar les meravelles de la naturalesa i de la humanitat, viure lliure de l'afecció material i de la recerca del reconeixement social.

Les consignes per evitar els conflictes religiosos, l'estímul per buscar el coneixement i per emancipar la dona, les denúncies públiques a la corrupció religiosa i la condescendència política, les crides per alliberar-se del coneixement adquirit i emprendre una recerca de la veritat de forma independent, l'esperó per desprendre’s de les tradicions, la revelació d'uns textos que proporcionaven un llenguatge ric i ampli per abordar qüestions místiques i filosòfiques són tots exemples d'iniciatives que el Báb va liderar per superar l'opressió.

La societat del segle XXI no sembla tan diferent de la societat en què el Báb va viure i va ser executat. L'esperit i l'opressió d'aquells temps semblen estar presents avui dia, encara que les formes que adopten hagin variat. Fins i tot algunes d'aquelles tendències poden haver-se intensificat a causa de la globalització de les mateixes i l'amplificació que produeixen les noves tecnologies de la comunicació. Per exemple, el dogmatisme religiós segueix present en moltes societats, però han sorgit uns altres tipus de dogmatismes de naturalesa secular, siguin científics o econòmics. El nivell d'analfabetisme s'ha reduït, però la incapacitat de gestionar i digerir l'allau d'informació que ens bombardeja per les xarxes ha generat un altre tipus d'ignorància i dificulta el pensament crític. La tensió política és gairebé omnipresent i es trasllada a la vida social, mediàtica i acadèmica en forma de polarització. Les crisis econòmiques són recurrents i tant la fragilitat del sistema econòmic global com les conseqüències ecològiques que produeix són patents. La consciència de la necessitat d'emancipar a la dona s'ha incrementat, però han sorgit altres formes de dominació més subtils.

De la mateixa manera, les àrees que el Báb va identificar, sobre les quals va treballar i per les quals va morir, segueixen constituint vies per a la reflexió i l'acció col·lectiva transformadores. La necessitat de superar la contesa religiosa i la radicalització són elements centrals de l'agenda de seguretat de molts països. La imperiosa necessitat de coneixement, de l'increment de les capacitats cognitives, de la informació veraç i contrastada són aspectes essencialment necessaris en l'actualitat. L'empoderament femení per col·laborar amb l'home en la creació d'un món més just i sostenible es reconeix com un dels mecanismes clau per aconseguir la pau i eradicar la pobresa. La centralitat d'una ètica pública que inspiri la política; la promoció del pensament independent; la formació de models de vida col·lectives que refonguin les relacions entre individus, comunitats i institucions a la llum del principi de la unitat orgànica; la producció d'un llenguatge ric que permeti un diàleg entre la ciència i la religió per abordar problemes socials i que permeti pensar sobre temes profunds, incloent-hi els dilemes morals i les qüestions espirituals, són totes estratègies crucials per fer front als canvis del món d'avui.

Explora sobre el Báb

Els bahá'ís d'Espanya

El bicentenari del Báb (1819 - 2019)


L'octubre de 2019 el món sencer celebra el 200 aniversari des que aquesta Lluminària es va remuntar sobre l'horitzó del món. Els centenars de milers de localitats i comunitats en les quals resideixen els seguidors de Bahá’u’lláh acolliran milions d'amics i d'organitzacions en una abraçada festiva.

Bahá'ís de la teva localitat Expressions artístiques sobre el Báb

Coneix els bahá’ís d'Espanya


Qui som »

La comunitat bahá'í d'Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les seves fronteres, diversitat que es veu reflectida en la seva riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s'esforcen per contribuir a l'avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat.